M I N D F U L N E S S   A D E M

Adem is leven. De adem is een brug tussen lichaam en geest, die als je haar goed weet te gebruiken evenwicht en harmonie schept. D.m.v technieken leer je bewust te ademen en wordt de ademruimte vergroot. Door de oefeningen leer je aanwezig te zijn bij jezelf en je te concentreren op het centrum van je lichaam, het ademsteunpunt. Hierdoor maak je verbinding met je eigen innerlijke energie en kracht. De oefeningen kunnen thuis herhaald worden. Het werken in een groep in de yogazaal heeft een ontspannen en inzichtgevende werking.
A D E M   E N   E N E R G I E

Een diepe ontspannen ademhaling heeft invloed op je vitaliteit. Je organen, weefsels en cellen hebben zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Goed ademhalen is daarom van levensbelang.

De ontspannings- en ademtechnieken geven je de kans om de gedachten te temperen en weer in contact te komen met binnen. Waar onze aandacht is daar is onze energie. Daardoor raken we veel energie kwijt aan buiten.

We kunnen onze energie weer bijtanken door de ademoefeningen en steunpuntoefeningen te doen en dagelijks toe te passen en daardoor binnen te zijn.
L E S T I J  D E N
O N T S P A N N I N G  EN  STILTE

Ieder mens is geboren met een natuurlijke ademhaling. Dit raken wij echter kwijt door gejaagd te leven. Gebrek aan ademsteun leidt tot nervositeit  en stress. Bij een krachtige ademhaling neemt de algemene draagkracht toe. Omgekeerd leidt een slechte ademhaling tot een verlaagde draagkracht. Ontspannen ademen kan veel klachten verhelpen. Gedachten en emoties kunnen de adem belemmeren. 

Door veel onrust in het denken ervaar je onrust in je hele lichaam.  Ook zijn we ons zelden bewust van onze denkpatronen. We oordelen en veroordelen vooral over onszelf maar ook anderen. Deze voortdurende stroom van denken kunnen we beteugelen en afremmen. We kunnen ook inzicht krijgen in de patronen die daaraan ten grondslag liggen. We werken aan het loslaten van oordelen. Als we dan waarnemen ervaren we een diepe ontspanning en stilte die er altijd is.

DAG TIJDSTIP DOCENT
Vrijdag 19:00-20:15 Mariska
Yoga Studio Jnana
Industriestraat 30, 2624 BB Delft
06-53563766 / 06-48343202
MAIL ONS


Privé parkeerplaatsen voor de deur
en een overdekte fietsenstalling
Reserveer vrijblijvend een proefles!                           Volg ons op:

we leiden je rond,  de docent geeft je
vooraf wat informatie en ervaar...

Na de les gratis kopje thee!
23 maart GEEN les ivm afwezigheid docent.